Zorgcoördinatie

Zorgcoördinatie

Als zorgcoördinator zijn wij er voor jou! We bieden je alle hulp die jij nodig hebt op praktisch en psychosociaal gebied. Mocht je nog extra hulp nodig hebben, begeleiden wij jou naar intensieve hand-in-hand begeleiding bij hulpverlenende organisaties. Wij bewaken jouw proces en zijn hiervoor verantwoordelijk.

Wij als zorgcoördinatoren helpen slachtoffers, en indien nodig hun omgeving, bij het vinden van passende hulp zoals (crisis) opvang, ondersteuning bij juridische – en overheidszaken en andere bijkomende hulpvragen, zoals: ‘hoe vertel ik het aan mijn familie?’

Daarnaast adviseren en ondersteunen wij o.a. professionals in het begeleidingstraject van (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel. In dit traject word je als slachtoffer serieus genomen. We hebben nooit een oordeel klaar staan en nemen alle tijd die nodig is om slachtoffers te begeleiden naar een zelfstandig en beter bestaan.


Taken zorgcoördinatie

In de huidige aanpak mensenhandel zijn vele partijen betrokken welke grofweg vallen binnen de strafrechtelijke keten of de zorgketen. Deze veelvuldigheid aan partijen vraagt om onderlinge afstemming, samenwerking en coördinatie. De zorgcoördinator fungeert als schakel tussen beide ketens en tegelijkertijd als een overkoepelende casemanager in het opvang en/ of zorgtraject van slachtoffers.

De kerntaak van een zorgcoördinator mensenhandel is ervoor zorgen dat slachtoffers van mensenhandel adequate (na)zorg, opvang en begeleiding ontvangen.

Dit betekent het coördineren van het proces en het monitoren van het hulpverleningstraject.
Vanaf het moment van aanmelding tot en met het afsluiten van het traject. De positie van het slachtoffer staat centraal hierin.

De doelgroep betreft alle mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Zowel man, vrouw, transgender, meerderjarig, minderjarig, met de Nederlandse nationaliteit en niet-Nederlandse nationaliteit, ongeacht de verblijfstatus, verblijvende binnen het werkgebied van de zorgcoördinator.
Alle mogelijke uitbuitingsvormen worden hierin meegenomen; seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting, gedwongen bedelarij, gedwongen orgaanverwijdering, overige uitbuiting.

In principe doet een zorgcoördinator zelf geen directe hulpverlening, behalve wellicht het doen van intakegesprekken om slachtofferschap te kunnen bepalen en te inventariseren wat de eerste hulpvragen zijn. Op die manier kan er gericht worden doorverwezen naar de geschikte (zorg)partner. Mogelijk is een exitgesprek ook onderdeel van de coördinatie.

De hulpverlening zelf wordt echter gedaan door ketenpartners in het veld die de praktische begeleiding doen. Waarbij de zorgcoördinator op de achtergrond betrokken blijft. De coördinator is samen met de organisaties verantwoordelijk voor het organiseren van een samenhangend hulpaanbod voor het slachtoffer.

Wij zijn werkzaam in Eindhoven, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck (Budel en Maarheeze) Eersel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot, Reusel, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Kom je uit een andere regio? Bekijk dan op de Wegwijzer Mensenhandel welke zorgcoördinatie er bij jou is.Bel veilig en anoniem:

040 219 3388