Voorlichting

Voorlichting

Doel van deze voorlichting is om een gezonde seksuele ontwikkeling te bevorderen in de veilige klassikale setting van school. De voorlichting zorgt ervoor dat leerlingen een blik in de spiegel werpen en zich bewust worden van hun houding ten opzichte van seksualiteit en relaties. Wij sluiten aan bij wat er bij de leerlingen leeft en speelt en doen dit op een leuke, leerzame en open manier, passend bij de tijd waarin zij opgroeien.

We bieden voorlichtingen geschikt voor de bovenbouw van het (speciaal) basisonderwijs en voor het voortgezet (middelbaar beroeps) onderwijs. De voorlichtingen worden gegeven door ervaren preventiemedewerkers.

Aanmelden en/of meer informatie

 

Lotte Heemskerk               Preventiemedewerker No Shhhame

Email:                                  l.heemskerk@lumenswerkt.nl

Telefoonnummer:              06 11 37 13 76

Instagram:                          @noshhhame

 

https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/wp-content/uploads/2019/03/No-Shame-400x250.jpg