Voorlichting

Voorlichting

Liefde & Seksualiteit speelt een belangrijke rol in het leven van veel jongeren. Internet en Social media bieden op dit vlak een grenzeloze hoeveelheid aan informatie en verleidingen. Dat kan meeslepend en verwarrend zijn voor jongeren. Het kan tot veel onzekerheid leiden of juist tot grensoverschrijdend gedrag tegenover anderen. Het is bij uitstek een onderwerp dat niet onbesproken zou moeten blijven, omdat de norm dan wellicht wordt bepaald door stoere praat¬ en extreme beelden. Doel van deze voorlichting is om een gezonde seksuele ontwikkeling te bevorderen in de veilige setting van school. De voorlichting zorgt ervoor dat leerlingen een blik in de spiegel werpen en zich bewust worden van hun houding ten opzichte van seksualiteit en relaties.

De voorlichting van No Shhhame richt zich op onderwerpen als Social Media, sexting & exposing, grooming, seksuele weerbaarheid en diversiteit. Ook testen we (aan de hand van een quiz) de algemene kennis over seksualiteit en geven we informatie en advies over wat je kunt doen als je slachtoffer bent geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. We maken tijdens de voorlichting gebruik van interactief materiaal zoals invulposters, filmpjes, een stellingen-spel, de selfie-challenge, en een quiz. De leerlingen krijgen na de voorlichting een aantal No Shhhame Gadgets mee (condooms en een webcam-cover) én informatie over ons trainingsaanbod voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wij sluiten aan bij wat er bij de leerlingen leeft en speelt. Dit alles op een leuke, leerzame en recht voor zijn raap manier, passend bij de tijd waarin deze jongeren opgroeien.

We bieden een voorlichting geschikt voor de bovenbouw van het Basis Onderwijs en een voorlichting voor het Voortgezet (middelbaar beroeps) Onderwijs. De voorlichting wordt gegeven door preventiemedewerkers van het Expertisecentrum mensenhandel en (jeugd) prostitutie die gespecialiseerd zijn in het werken met jongeren met risicovol seksueel grensoverschrijdend gedrag. We doen dit in samenwerking met een aantal hele enthousiaste vrijwilligers.

Wil je meer weten over onze voorlichting , of wil je dat wij voorlichting komen geven bij jou op school?
Neem contact op met:

Lotte Heemskerk
Preventiemedewerker Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie

L.heemskerk@lumenswerkt.nl
06-11371376

 

 

https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/wp-content/uploads/2019/03/No-Shame-400x250.jpg