Daders

Over daders

Loverboy
Een loverboy is een mensenhandelaar die slachtoffers uitbuit volgens ‘de loverboymethode’.
Door middel van deze methode worden meiden of jongens geronseld  en ingepalmd om ze vervolgens te isoleren van hun sociale omgeving. Eenmaal losgeweekt van hun eigen netwerk, buit de loverboy zijn slachtoffers uit in de seksindustrie. In dit proces gebruikt de loverboy van tegenwoordig sneller en vaker psychisch - en lichamelijk geweld.

De afgelopen jaren worden meiden en jongens steeds vaker via internet geronseld. We spreken dan van ‘de loverboymethode 2.0’. Door middel van grooming: het seksueel actief zijn door een volwassen persoon op internetsites met als doel minderjarigen te benaderen en  te verleiden, om ze vervolgens seksueel te misbruiken, of door middel van hawking: het selecteren van slachtoffers op internet door te kijken naar geslacht, leeftijd, opleiding, hobby’s en foto’s, worden slachtoffers geronseld, verwijderd van hun sociale netwerk en uiteindelijk uitgebuit in de seksindustrie.
Veel loverboys zijn al eerder in aanraking geweest met justitie.

Mensenhandelaar
Mensenhandelaren rekruteren, transporteren en huisvesten slachtoffers om ze met misleiding, dwang of geweld als goedkope of onbetaalde kracht aan het werk te stellen, of ze nemen het recht op vrijheid van slachtoffers af door, bijvoorbeeld verplichte prostitutie of door ze te verkopen aan iemand anders als eigendom.
Een mensenhandelaar is iemand die zijn eigen belang boven dat van een ander stelt. Hij of zij heeft een dringende persoonlijkheid die wordt gekenmerkt door bazige, heerszuchtige en egocentrische eigenschappen. Een handelaar kan ook beginnen als slachtoffer: hij of zij komt tegen de eigen zin in, in het circuit terecht en wordt hier gedwongen tot, bijvoorbeeld het verrichten van seksuele handelingen.  Na enige tijd werk krijgt het slachtoffer privileges; hij of zij vervult nu de rol als uitbuiter en dwingt nu anderen tot prostitutie.
De laatste tijd stijgt het aantal vrouwelijke daders op het gebied van mensenhandel.

Lovergirls
Loverboys gebruiken hun verleidingstechnieken op allerlei slinkse wijzen. Een bekende manier is het aanzetten van zogenaamde ‘lovergirls’ tot het ronselen van andere meiden. Lovergirls zijn vaak slachtoffers die worden ingezet door vriendschap te sluiten met andere meiden en hun vertrouwen te winnen. Met het oogmerk om ze uit te (laten) buiten, benaderen de lovergirls zo andere meisjes. Daarmee voeren zij zelf strafbare handelingen uit voor de loverboy. Zo ontstaat een dubbelrol die voor verwarring kan zorgen. Meestal zijn deze lovergirlactiviteiten het gevolg van manipulatie. Het slachtoffer heeft het gevoel een bijzondere positie te hebben verworven bij de loverboy. Ze wil de loverboy graag gunstig stemmen en voelt zich speciaal door haar extra taken. Bovendien geeft dit een gevoel van aanzien en bevestiging van haar relatie met de loverboy. Dit kan anderzijds ook voordelen voor haarzelf hebben, zoals het ‘uitbesteden’ van seksuele diensten aan andere slachtoffers, waardoor zij zichzelf kan ontzien in de uitbuitingssituatie.

Verplaatsingseffect
Loverboys kunnen overal opereren. Ze zoeken een plek waar ze op een gemakkelijke manier zo veel mogelijk geld kunnen verdienen aan hun slachtoffer. Als een gemeente of regio sterk inzet op de aanpak van loverboys, wijken de daders (met hun slachtoffers) uit naar andere plaatsen waar zij de uitbuiting van hun slachtoffers ongestoord kunnen voortzetten. Dit verplaatsingseffect benadrukt de noodzaak dat alle Nederlandse gemeenten zich bewust moeten zijn van loverboyproblematiek. Beleid op dit onderwerp kan daarbij niet achterwege blijven.

Overzicht van advies- en meldpunten
CoMensha: 033 448 11 86 of via wegwijzermensenhandel

Ken jij een dader? Of vervul jij tegen jouw zin in deze rol? Vraag ons om hulp!

 

Bel veilig en anoniem:

040 219 3388