House of Inner Strength

House of Inner Strenght Banner

House of Inner Strenght

Microlab - Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven

Inloophuis voor mannelijke sekswerkers

Het HIS is een fysieke veilige plek waartoe mannen en jongens zich kunnen wenden en vanwaar ze uit de prostitutie gezien, gevonden en geholpen kunnen worden. Het HIS staat open voor zowel mannen/ jongens die zelfstandig vrijwillig in de prostitutie werken als zij die gedwongen in de prostitutie terecht kwamen. Met andere woorden sorteert het HIS niet aan de voordeur bij welke vorm van sekswerk men betrokken is. Dus ook slachtoffers van seksuele uitbuiting als van zedenmisdrijven kunnen bij het HIS terecht. Het HIS, zet na een eerste gesprek, direct de lijnen uit naar de benodigde zorg.

Twijfel je of we iets voor je kunnen doen? Je kunt anoniem met ons contact opnemen via de chat!

Beschrijving doelgroep

HIS helpt mannen/ jongens die uit willen stappen vanuit zelfbeschikking naar een passende alternatieve invulling van school, werk en/ of vrijetijdsbesteding. De werkwijze Inspireren-Leren-Werken die het EMP vanuit Lumens hanteert maakt de aanpak in HIS uniek. Door mannen/jongens gewoon ‘mens’ te laten zijn in het programma en geen cliënt maakt dat we vanuit hun leefwereld verschil maken.

Achtergrond informatie

Bij het woord prostitutie wordt nog te vaak enkel gedacht aan vrouwelijke sekswerkers. In de meerderheid, 75 gemeenten waar uitstapprogramma’s zijn, is het aanbod (nog) onvoldoende in staat om met name mannelijke sekswerkers te bereiken. Al meer dan tien jaar zijn er regelmatig voorbeelden van jongensprostitutie bekend. We zien dat het al vele malen reden is geweest tot het doen van onderzoek. Gesteld kan worden dat het een structureel probleem is van alle tijden wat in de huidige digitale samenleving explosief groeit. Op het internet weet “vraag en aanbod” elkaar makkelijk te vinden, zonder de fysieke drempel die er in de “werkelijke wereld” wel bestaat. Daarnaast biedt het internet een anoniem forum voor mannen met dezelfde seksuele interesses/voorkeuren, waar gemakkelijk informatie gedeeld kan worden met elkaar. Lumens, (EMP) ziet het als een taak om zicht te krijgen op deze nog vaak ongezien doelgroep. In 2018 brachten we het rapport “Jongensprostitutie in Beeld’ uit. Voor velen een schokkende waarheid die een inkijk geeft in de wereld van de mannelijke sekswerkers en de misstanden. Informatie die door het EMP was vergaard door intensief veldwerk, zowel on- als offline. Duidelijk werd dat de doelgroep binnen het sekswerk veel diversiteit kent en daarmee ook diversiteit vraagt in aanpak. Vanuit de hulpvragen van ervaringsdeskundigen en de reeds jarenlange ervaring in het buitenland (België en Duitsland) is in januari 2020 de eerste laagdrempelige inloopvoorziening geopend voor specifiek mannelijke sekswerkers en jongensprostituees, (HIS).

Info Veldwerk

Onze eigen “Er-op-af Methodiek” is ontwikkeld om niet af te wachten tot men in contact komt met ons, maar wij treden actief in contact met onze doelgroep. Dit doen we door zowel online actief te zijn als in de fysieke wereld.
Offline veldwerk
Niet iedereen weet ons te vinden en voor sommigen is de drempel te hoog om bij ons binnen te stappen. Daarom komen wij naar je toe! Onze medewerkers zijn regelmatig te vinden, daar waar de doelgroep wordt gevonden. Onze medewerkers zijn te herkennen aan hun zwarte kleding met daarop ons logo en de tekst “zorgcoördinatie”. Spreek ons gerust aan wanneer je ons tegen komt.

Online veldwerk
Niet iedereen is te vinden op de plekken waar wij ons offline veldwerk doet. Daarom zijn wij ook online te vinden, daar waar onze doelgroep gevonden wordt. Door online op een laagdrempelige manier contact te leggen willen weten we steeds meer jongens/mannen te bereiken. Het kan zijn dat je al een SMS van ons ontvangen hebt. We bezoeken regelmatig adult-advertentie websites om berichtjes te kunnen sturen naar mannen die op deze manier werken. We willen je laten weten dat we er voor je zijn en een luisterend oor bieden. Vind je het vervelend berichtjes van ons te ontvangen? Stuur ons dan een reactie terug en we zullen je geen nieuwe berichten meer sturen.

Partners

De hulp komt tot stand in samenwerking met lokale aanbieders en vindt plaats op alle leefgebieden. Doel is om het welzijn van de mannen/jongens te verbeteren door te streven naar sociale integratie, bevorderen van psychische, lichamelijke (drugsgebruik verminderen) en van seksuele gezondheid (soa’s/ aids verminderen). Hulp en ondersteuning bieden we op maat van jouw behoefte met lokale partners in zorg en veiligheid. Deskundige en betrouwbare partners bieden je hulp op maat zoals gesprekken met de GGD-arts, soa testen en HIV- testen. Er is een rechercheur aanwezig van het AVIM Oost-Brabant (team mensenhandel van de politie) om eerste gesprekken te voeren: laagdrempelig, informatief en op strafrecht gericht. Vluchtelingen in de Knel en het Rode Kruis zijn er ook voor eventuele juridische ondersteuning. Er zijn medewerkers van het Leger des Heils aanwezig om, indien je wilt uitstappen, je te helpen bij deze uitstap. Neos biedt trainingen aan ervaringsdeskundigen (misschien wil jij dit wel?) en hulp aan jongeren die dak- en of thuisloos zijn geworden. Het FAQ (inloop bij Microlab) is ook aanwezig voor gesprekken en hulp. Wij (EMP) zijn altijd aanwezig voor het eerste contact, de intakes en de eventuele verdere ondersteuning.

Praktische informatie

HIS vind je op een veilige plek in Microlab in Eindhoven. Openingstijden zullen flexibel worden aangepast naar de wens en behoefte, maar voorlopig zijn we open op dinsdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Je vindt ons aan de Kastanjelaan 400 te Eindhoven.

Daarnaast kun je ons via onderstaande manieren bereiken:
Chat: Via onze chat zijn we 24/7 bereikbaar.
Mail: Zorgcoordinatie-mp@lumenswerkt.nl
Telefoon: 040 219 3388 (werkdagen 09.00-17.00)