040 219 3388

House of Inner Strength

House of Inner Strength (HIS) is een veilige plek waar mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting vanuit het hele land terecht kunnen en geholpen kunnen worden. Het HIS staat open voor jongens/mannen die gedwongen in de prostitutie terecht zijn gekomen, maar ook voor diegenen die vrijwillig als prostitué werken. Mannelijke slachtoffers van zedenmisdrijven kunnen ook bij HIS terecht. Als jij er aan toe bent begeleidt Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie (EMP) van Lumens je naar de juiste vorm van hulp. Erkenning en herkenning van staan hierbij centraal. Met HIS bieden we je (weer) zingeving, dagbesteding, het opdoen van positieve ervaringen en kennis en helpen we je op weg richting school en/of werk, om weer mee te kunnen doen.

 

Dit doen we samen
Hulp en ondersteuning doen we op maat van jouw behoefte met lokale partners in zorg en veiligheid. Deskundige en betrouwbare partners bieden je hulp op maat zoals gesprekken met de GGD arts, soa testen en HIV- testen. Er is een rechercheur aanwezig van het AVIM (team politie mensenhandel) om eerste gesprekken te voeren: laagdrempelig, informatief en op strafrecht gericht. Vluchtelingen in de Knel is er ook voor eventuele juridische ondersteuning. Er zijn medewerkers van het Leger des Heils aanwezig om, indien je wilt uitstappen, je te helpen bij deze uitstap. Neos biedt trainingen aan ervaringsdeskundigen (misschien wil jij dit wel?) en hulp aan jongeren die dak- en of thuisloos zijn geworden.
Het FAQ (inloop bij Dynamo) is ook aanwezig voor gesprekken en hulp. En wij zijn continu aanwezig voor het eerste contact en voor de intakes.

Bieden van alternatieven
HIS helpt jongens en mannen die uit willen stappen naar een passende alternatieve invulling met school, werk en/of vrijetijdsbesteding en is daarom ook gekoppeld aan Dynamo Jeugdwerk. Hier kun jij deelnemen aan workshops, trainingen met muziek, dans, sport, tech, etc. Daarnaast kun je in gesprek met ervaringsdeskundigen, andere (vermoedelijke) slachtoffers en kun je douchen, eten en drinken.

Locatie en openingstijden
HIS vind je op een veilige plek in Dynamo in Eindhoven. Openingstijden zullen flexibel worden aangepast naar de wens en behoefte, maar voorlopig zijn we open op dinsdag en donderdag van 13.00 uur tot 19.00 uur. Je vindt ons aan het Catharinaplein 21 in het centrum van Eindhoven. Gewoon binnenlopen.

Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen via de chat of het telefoonnummer op deze website.