Criminele uitbuiting

Criminele uitbuiting

Bij criminele uitbuiting gaat het om het dwingen van een persoon tot het plegen van strafbare feiten. Bijvoorbeeld: zakkenrollen, drugsverkoop of smokkel, het knippen van hennep, diefstal, ingezet worden als geld-ezel of telefoonabonnementen afsluiten.

Het geld dat slachtoffers hiermee verdienen moeten zij (deels) afstaan. Vaak zitten hier criminele bendes achter maar het kan ook familie zijn van het slachtoffer.

Het verschil tussen criminele uitbuiting en de andere uitbuitingsvormen is dat het slachtoffer vaak in beeld komt als pleger van een strafbaar feit, waardoor slachtofferschap verborgen blijft. Criminele uitbuiting is mensenhandel, ook al heeft het slachtoffer de wet overtreden.

Bel veilig en anoniem:

040 219 3388