Training No Shhhame

Training

No Shhhame! Waar ligt jóuw grens?

Jongeren die in aanmerking komen voor het trainingsaanbod van No Shhhame zijn jongeren tussen de 12 en 21 die seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien of slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het doel van de training is het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling. Hiermee pogen wij het risico op herhaald of ernstiger seksueel grensoverschrijdend gedrag en slachtofferschap mensenhandel te verkleinen.

Jongeren die zich aanmelden hebben vragen over liefde, relaties, seksualiteit, grenzen, weerbaarheid, zelfvertrouwen, communicatie in relaties etc. Het is belangrijk dat de jongeren gemotiveerd zijn voor hulp, openstaan voor tips en adviezen en bereid zijn om aan zichzelf te werken. In groepsverband werken aan deze thema's zorgt voor (h)erkenning, vertrouwen en steun.

 

“Dankzij No Shhhame weet ik wat ik zelf belangrijk vind in mijn relatie en luister ik niet meer alleen naar mijn partner.”

Met de training ‘No Shhhame!’ leer je:

  • Minder gevoelig te zijn voor aandacht van (verkeerde) personen
  • Wat seksueel risicovol gedrag is
  • Hoe je je grenzen aangeeft en je minder beïnvloed kunt worden
  • Risico’s om in een misbruikrelatie terecht te komen te vermijden
  • Omgang met verkeerde vrienden(groepen) te herkennen en/of te voorkomen
  • Over mogelijke gevolgen van het opzoeken van spanning en gevaar
  • Jouw grenzen op social media herkennen en bepalen

No Shhhame zorgt voor empowerment van jongeren van 12 tot 21 jaar. Met deze training ga je krachtiger in het leven staan en word je je bewust van je eigen gedrag en rol in risicovolle situaties.

Tijdens de training worden op een leuke en leerzame, maar ook op een eerlijke en recht voor zijn raap manier, diverse onderwerpen besproken.
Je leert om niet te doen wat anderen willen, maar om na te denken over wat je zelf wilt.
De focus ligt hierbij op relaties met  en vriendschappen.

“Wat een opluchting dat ik gewoon kan zeggen wat ik denk en voel!”

De training No Shhhame is een structureel aanbod vanuit het Expertisecentrum mensenhandel en (jeugd)prostitutie.

Het betreft een samenwerking tussen het EMP en Dynamo Jeugdwerk waarin beide expertises van Lumens zijn samengevoegd. De preventiemedewerkers zijn gespecialiseerd in het werken met jongeren met risicovol seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De training is geheel toegespitst op begeleiding van kwetsbare jongeren. De training bestaat uit 11 bijeenkomsten van 2 uur. (inclusief een ouderbijeenkomst) Het maximaal aantal deelnemers per groep is 8.

Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek met elke deelnemer en hun ouder(s) en of aanmelder(s) plaats. Tussentijds én nadien is er een telefonisch evaluatiemoment met aanmelder(s)/ ouder(s). Bij elke eerste en laatste bijeenkomst wordt een digitale stellingen-lijst afgenomen die het mogelijk maakt om de effecten te meten en zo nodig nieuwe acties uit te zetten.

Er is een aanwezigheidsplicht voor alle bijeenkomsten. De training is kosteloos voor deelnemers uit Eindhoven. Kom je niet uit Eindhoven? Neem dan toch even contact op zodat we met je mee kunnen kijken naar de mogelijkheden.

“Ik weet nu wat mijn grenzen zijn. Dat ik ook ‘nee’ kan zeggen als iemand me vraagt om een sexy selfie.”

Vragen over de training, wil je zelf deelnemen of iemand aanmelden? Neem dan contact op met:

Lotte Heemskerk
Preventiemedewerker Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie
L.heemskerk@lumenswerkt.nl
06-11371376

De training No Shhhame wordt gegeven in samenwerking met:

Marleen Tempelaars
Regisseur/ Jeugdwerker Dynamo Jeugdwerk Strijp
M.tempelaars@lumenswerkt.nl
06-12324558

 

Folder No Shhhame