Training No Shhhame

Training 14+ en 14-

No Shhhame

Het ontdekken van je eigen seksualiteit hoort bij volwassen worden. De invloed van leeftijdsgenoten, groepsdruk en social media spelen hierbij een grote rol. Seksueel grensoverschrijdend gedrag (online en offline) komt helaas nog heel vaak voor onder jongeren. De impact van dit soort gebeurtenissen kan enorm zijn.

Om er achter te komen waar je eigen grenzen liggen, hoe je deze grenzen kunt aangeven, wat gezonde relaties en vriendschappen zijn en om nare ervaringen te verwerken kan het fijn zijn in gesprek te gaan met anderen. De training van No Shhhame kan je hierbij helpen.

Training No Shhhame 14+

De training 14+ is bedoeld voor jongeren tussen 14 en 21 jaar. Met deze training word je bewust van je eigen gedrag en rol in risicovolle situaties. Tijdens de training worden op een positieve en eerlijke manier diverse onderwerpen besproken. Je leert om niet te doen wat anderen willen, maar om na te denken over wat je zelf wilt. De focus ligt hierbij op relaties en vriendschappen.

 

 

“Ik weet nu dat ik niet de enige ben die dit heeft meegemaakt. Erover praten met anderen helpt mij om wat gebeurd is een plek te geven”.

Tijdens de training ‘No Shhhhame’ gaan we o.a. in gesprek over onderstaande thema’s:

  • Wat je kunt doen wanneer iemand over je grenzen gaat en hoe je je grenzen aangeeft.
  • Hoe je risicovolle situaties en de gevolgen van het opzoeken van spanning en gevaar herkent.
  • Wat seksueel risicovol gedrag is.
  • De positieve en negatieve invloed van vriendschaps/-relaties.
  • Hoe jij naar jezelf kijkt en jouw rol in een vriendschaps/- relatie.
  • Jouw grenzen op social media herkennen en bepalen.
  • Hoe een gezonde (seksuele) relatie er voor jou uit ziet.

“Het is fijn dat ik de trainers altijd kan bellen of appen. Ook toen de training was afgelopen kon ik nog terecht met vragen”.

Training No Shhhame 14-

Voor jongeren tussen de 11 en 14 jaar hebben we een verkorte training No Shhhame. Deze bestaat uit 2 middagen en 1 ouderbijeenkomst.

Het is belangrijk voor kinderen en jongeren om te kunnen praten over seksualiteit en grenzen. Deze gesprekken zorgen ervoor dat zij zich niet voor hun seksualiteit schamen, dat ze over wensen en grenzen kunnen praten en anderen op ongewenst gedrag leren wijzen.

Voor veel ouders/verzorgers kunnen deze gesprekken lastig zijn. In de ouderbijeenkomst gaan we daar over in gesprek, kun je ervaringen uitwisselen en staan preventiemedewerkers klaar voor het beantwoorden van al je vragen.

De trainingen worden gegeven door 2 ervaren preventiemedewerkers van Lumens.

Jij kunt je zelf aanmelden voor deze training maar ook ouders/verzorgers, hulpverleners, scholen en andere verwijzers kunnen iemand aanmelden.

*Er zijn geen kosten verbonden aan deze trainingen, er geldt wel een aanwezigheidsplicht voor alle bijeenkomsten.

 

“Ik weet nu wat mijn grenzen zijn. Dat ik ook ‘nee’ kan zeggen als iemand me vraagt om een sexy selfie.”

Aanmelden en/of meer informatie

 

Lotte Heemskerk              Preventiemedewerker EMP

Email:                                  l.heemskerk@lumenswerkt.nl

Telefoonnummer:             06 11 37 13 76

Instagram:                          @noshhhame