Mensenhandel

Mensenhandel

In Nederland verstaan wij onder mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met het gebruik van dwang en met het doel deze persoon uit te buiten. Uitbuiting is de kern van mensenhandel en speelt zich af op verschillende terreinen, bijvoorbeeld economische uitbuiting in de agrarische sector of uitbuiting in de seksindustrie; je kan hier tegen jou wil in, in de prostitutie werken. Bij uitbuiting gaat het altijd om zeer slechte arbeidsvoorwaarden en – omstandigheden. Hierdoor komen jouw rechten in het geding en dit is niet de bedoeling!

Er zijn verschillende vormen van uitbuiting:

  • Seksuele uitbuiting
  • Criminele uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Gedwongen orgaanverwijdering

Word jij gedwongen tot dingen die je niet wilt doen of voel jij je niet prettig over de situatie waarin je je begeeft? Aarzel dan niet en vraag ons om hulp. Wij zijn er om jou te helpen en bieden jou een uitweg!

Bel veilig en anoniem:

040 219 3388

Of mail:

Mail en meld