Mensenhandel

Mensenhandel

Mensenhandel gebeurt wanneer iemand een ander dwingt om te werken onder slechte omstandigheden en hier zelf aan verdient. Dit heet ‘uitbuiting’. Mensenhandelaren gebruiken bedreiging, geweld en/of bedrog. Ieder jaar krijgen duizenden mensen te maken met seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering. Mensenhandel is verboden en iedereen kan er mee te maken krijgen.

Mensenhandel kent 4 vormen:

Bel veilig en anoniem:

040 219 3388