040 219 3388

Regiodag 03 sept 2019

Regiodag “Samen tegen mensenhandel”

Met de nieuwe aanstellingen in ’s-Hertogenbosch en Helmond is de ketenaanpak binnen ‘Samen tegen Mensenhandel’ in heel Oost-Brabant geborgd. Een goed moment om met de keten een regiodag te organiseren voor alle professionals die werken in deze regio! Met een aantal inspirerende sprekers en diverse workshops binnen het thema biedt deze dag je de broodnodige kennis en praktische handvatten.

Datum en tijd

Dinsdag 3 september 2019 van 9.00 – 17.00 u. 

Locatie

Dynamo Eindhoven
Catharinaplein 21, Eindhoven

In Dynamo vindt ’s middags ook een landelijke netwerkbijeenkomst plaats met als onderwerp ‘seksuele uitbuiting van mannen’. Deze bijeenkomst zal in gezamenlijkheid met de regiodag worden afgesloten met een borrel en vertoning van een korte voorlichtingsfilm over dit onderwerp, die op deze dag in première gaat.

Programma

9.00 u.  Ontvangst
9.30 u. Welkom door Jacqueline Vonk (Bestuurder Lumens) en
Opening door Herman Bolhaar (Nationaal Rapporteur Mensenhandel)
plenair programma:
– Integrale Ketenaanpak door Lotte Niederer (Ketenregisseur Mensenhandel)
– Tatoeages als brandmerk’ door Janine Jansen (Lector Integrale Veiligheid)
– Ervaringen van slachtoffers
– Officiële Opening expositie “Open je Ogen” door Ina Hut (Bestuurder Comensha)
Ina Hut zal stil staan bij de regionale situatie. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Daarnaast zal de ze expositie “Open je ogen” inleiden waarna deze (na een kleine wandeling) zal worden geopend op het Stationsplein. 

13.00 u. Lunch
14.00 u. Workshopronde 1 (de workshop omschrijving vindt u onder de aanmeldlink)
15.15 u. Workshopronde 2
16.30 u. Gezamenlijke afsluitende borrel

Aanmelden

Helaas is de inschrijfperiode verlopen.
Mocht u alsnog willen inschrijven/een plek op de reservelijst reserveren.
Neem dan contact met ons op via 040 219 33 88

Workhops

Centrum Seksueel Geweld door Susanne v. Gog (Coördinator(CSG Brabant-Oost / Forensisch verpleegkundige)
Het Centrum Seksueel Geweld is er voor iedereen die kortgeleden een nare seksuele ervaring heeft meegemaakt. Susanne v. Gog vertelt hoe zij het CSG in onze regio heeft opgezet. In 2018 ontving het CSG bijna 50% meer meldingen van acuut seksueel geweld. Maar wat is acuut seksueel geweld? En wat gebeurt er met een melding? Hoe ziet een bezoek aan het CSG er uit?
Na deze workshop heb je antwoord op alle bovenstaande vragen en meer! Want weet je bijvoorbeeld hoeveel slachtoffers er zich jaarlijks melden? En tot hoeveel dagen na het seksueel geweld er een forensisch sporen onderzoek gedaan kan worden? Wat voor medische behandeling is er nodig?

“Van gevaarlijke woonsituaties tot arbeidsuitbuiting. Samen weten meer dan 1!” door Peter Knoops (Peeland Interventie Team, PIT)
Door verschillende signalen en informatie samen te brengen en deze gezamenlijk te analyseren weet het  PIT waar, wanneer en hoe zij moeten opereren.
Een krachtig bestuursrechtelijk middel om mensenhandel te signaleren en om gezamenlijk door te pakken.
Sinds januari 2017 wordt overlast en complexe handhavingsproblematiek in de Peel succesvol aangepakt door het PIT. Andere gemeenten kunnen hun voordeel doen met deze werkwijze. Reden voor een workshop met Peter Knoops, Programmaleider aanpak ondermijning binnen Peelland. Na het volgen van deze workshop weet je waarom het PIT destijds is opgericht, wat de aanpak en werkwijze is en welke partners betrokken zijn. Ook leer je wat de kracht is van het PIT en wat het oprichten van een bestuurlijk interventieteam de deelnemers heeft gebracht.

‘VOODOO’ EN PROSTITUTIE  door Maria van Daalen (Auteur en voduo-priesteres)
Als ze niet met de mannen naar bed gaan, worden ze behekst. Vele vrouwen uit het buitenland worden met voodoo-vloeken in de prostitutie gedwongen. Ook in Nederland. Wie even voorbij het exotische fenomeen van de vloek kijkt, ziet het vaste recept van de mensenhandelaar. De slachtoffers kennen allemaal hun eigen voorbeelden van wat er gebeurt als je toch naar de politie stapt of op de vlucht slaat. En dus stappen de meeste slachtoffers nooit naar de politie of naar de hulpverlening. En als ze er al mee in contact komen, gaat het met geen woord over de eed. Ook al niet omdat veel hulpverleners er weinig vanaf weten. De vrouwen overtuigen uit de prostitutie te stappen, is niet makkelijk.
Vodou is een Caribische religie met duidelijk West-Afrikaanse ‘roots’.
Het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie heeft daarom de samenwerking gevonden met ‘manbo’ Maria van Daalen, een vodou-priesteres van een internationale vodou-congregatie en heeft hierover gesproken bij NPO Radio 1. Zij neemt u tijdens deze workshop mee in de onbekende wereld van de vodou

AVIM door  Corina Vermeulen (Senior Tactische Opsporing, Team Mensenhandel)
De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel is een gespecialiseerd team binnen de Landelijke Politie.
De taak van deze (gecertificeerde) rechercheurs is erg divers, maar allen met het doel om de dader(s) van mensenhandel te vervolgen. In samenwerking met de Officier van Justitie, Mensenhandel, doen deze rechercheurs onderzoek. Veelal doen zij dit na een aangifte van een (vermoedelijk) slachtoffer, echter kan een rechercheur ook “ambtshalve” een onderzoek doen.
Daarnaast is dit team belast met de bestuurlijke controles van sekswerk.
Tijdens deze workshop zal worden ingegaan op de strafrechtketen welke is belast met de bestrijding van mensenhandel en hoe deze werkt. Hoe gaat een aangifte in zijn werk? Wat kan er worden verwacht van een hulpverlener? En wat mag er worden verwacht van de politie omtrent (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel?

Criminele uitbuiting: “slachtoffer of dader” door  Meike Lommers (adviseur CCV) en Marjon den Breems (adviseur CCV)
Weet jij wat het is? En belangrijker nog: herken jij de signalen?
Wij nemen jullie mee in dit, vaak nog, onbekende fenomeen en laten jullie kennis maken met het spanningsveld tussen dader – en slachtofferschap.
In de afgelopen 2 jaar heeft het CCV veel informatie opgehaald,  deze basis vormt het fundament voor de ‘aanpak criminele families’.
De problematiek is complex en de vraag ‘hoe patronen te doorbreken’ blijkt niet eenvoudig te beantwoorden.

Inspectie SZW door Conny Jonkman (Mensenhandel rechercheur) en Angela v. Son (Mensenhandel rechercheur)
Tijdens de workshop wordt kort uitleg geven over wat de Inspectie SZW doet tegen arbeidsuitbuiting. Er wordt een daadwerkelijke casus besproken waarin ook de verschillende rollen van de ketenpartners worden benoemd. De aanpak mensenhandel en de bescherming van slachtoffers kent nog diverse uitdagingen. De samenwerking tussen veiligheid en zorg is van essentieel belang voor een effectieve aanpak van mensenhandel. Daarnaast zullen er wat stellingen en casussen besproken worden om met elkaar de discussie aan te gaan wat is arbeidsuitbuiting en wat kunnen we (of jijzelf) er aan doen.

Dwingende groepscultuur –door Jessica Terwiel (Stichting Verstrikt) en Diederik van Herwijnen (Stichting Verstrikt)
In deze workshop gaan we in op de gevoeligheid voor dwingende groepscultuur die mensen eigen is, op de kenmerken van manipulatie en de aard van de dader-slachtoffer-omstander relaties. U wordt geconfronteerd met de eigenschappen die de gevoeligheid voor manipulatie heel dichtbij huis brengen, en u leert enkele tekenen van manipulatie herkennen.

Preventief handelen bij Seksuele uitbuiting door Lilja v. Himbergen (coördinator Gevaarlijke Liefde) en Janiek Hesdahl (coördinator Ik ben van mij)
Weet u waarom loverboys niet meer bestaan? Wat u moet doen wanneer uw zoon/dochter het heeft over “sexting” en “sextortion”? Wat de jongeren allemaal online doen?
Naast het belang van tijdig signaleren is preventie een grote schakel in de bestrijding tegen mensenhandel. Alleen preventief kunnen we voorkomen dat er meer slachtoffers komen van deze vorm van criminaliteit. In onze regio zijn er meerdere aanbieders van preventieve programma’s. Twee daarvan bundelen de krachten om tijdens een workshops de do’s en dont’s te bespreken rondom de preventieve aanpak van seksuele uitbuiting.