Wat is zorgcoördinatie?

Wat is zorgcoördinatie?

Als zorgcoördinator zijn wij er voor jou! We bieden je alle hulp die jij nodig hebt op praktisch en psychosociaal gebied. Mocht je nog extra hulp nodig hebben, begeleiden wij jou naar intensieve hand-in-hand begeleiding bij hulpverlenende organisaties. Wij bewaken jouw proces en zijn hiervoor verantwoordelijk.

Onze taak
Wij als zorgcoördinatoren helpen slachtoffers, en indien nodig hun omgeving, bij het vinden van passende hulp zoals (crisis) opvang, ondersteuning bij juridische – en overheidszaken en andere bijkomende hulpvragen, zoals: ‘hoe vertel ik het aan mijn familie?’

Daarnaast adviseren en ondersteunen wij o.a. professionals in het begeleidingstraject van (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel. In dit traject word je als slachtoffer serieus genomen. We hebben nooit een oordeel klaar staan en nemen alle tijd die nodig is om slachtoffers te begeleiden naar een zelfstandig en beter bestaan.


Bel veilig en anoniem:

040 219 3388