Tips voor professionals

https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/wp-content/uploads/2021/05/LVB-jongens-Header-904x273.jpg

Aandachtspunten voor bij het gesprek

 

Gedoseerde informatieoverdracht:
Wanneer een hulpverlener specifieke informatie wil overdragen aan de jongen, is het van belang om de informatie te doseren. Door de verminderde cognitieve vermogens gerelateerd aan een LVB neemt de jongen de informatie minder snel op. Wanneer door te doseren de benodigde spanningsboog verkort wordt is er meer kans dat de jongen de relevante informatie daadwerkelijk opneemt. Verder is het belangrijk dat in het gesprek gebruikt wordt van begrijpelijke taal, zodat de jongen weet waar je het over hebt.

Doorvragen
In de gesprekken met deze jongens is het belangrijk dat de hulpverlener doorvraagt en hierin vragen stelt die bevestigen of de besproken informatie door de jongen begrepen is. Soms kan het zijn dat jongen de letterlijke definitie van een woord kent, maar niet snapt wat er praktisch allemaal bij komt kijken.

Gesprekken ondersteunen met rollenspellen
Ook kan je ervoor kiezen om een gesprek te ondersteunen met rollenspellen. Dit kan helpend zijn om de gesprekstof praktisch te maken en de jongen hiermee te laten oefenen. Op deze manier worden woorden omgezet in beelden en ervaringen wat het makkelijker maakt voor de jongen om de informatie te verwerken en te onthouden.

Het visueel, auditief en actief ondersteunen van het gesprek
Wat ook erg helpend kan zijn is om in het gesprek met een jongen met LVB of zwakbegaafdheid is om gebruik te maken van visuele, auditieve en actieve middelen ter ondersteuning van het gesprek. Deze middelen maken de over te dragen informatie begrijpelijker voor de jongens en beter te onthouden. Ook maakt het dat de focus niet in zijn geheel bij het praten ligt, waardoor het voor zowel de jongen als hulpverlener makkelijker kan zijn om over seksualiteit en seksuele uitbuiting te praten.

Tips van hulpverleners om beschermende factoren te vergroten en risicofactoren te verkleinen

 

Tips voor het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling van de jongen
-Laat merken dat je de jongen accepteert zoals hij is. Dat het goed is dat hij zichzelf leert kennen en dingen zelf mag bepalen. Bekrachtig de jongen in zijn eigen ik-vorming.
-Probeer de jongen bij het proces te bevorderen waarin het gaat om wat wel en niet normaal is op het gebied van seksualiteit.
-Blijf zoveel mogelijk in gesprek met de jongen.
-Probeer de persoonlijke ontwikkeling van de jongen te bevorderen, zodat hij zelf gaat herkennen waar hij op moet letten, wanneer hij voorzichtig moet zijn en dat het goed is om niet zomaar ja te zeggen.
-Bespreek de risico’s die komen kijken bij online daten.
-Geef de jongen geleidelijke, expliciete voorlichting en sta daarin stil bij verkeerd gedrag, maar ook bij de signalen die de jongen zelf afgeeft. Leg hierbij ook de focus op hoe een relatie op een gezonde manier tot stand komt.
-Lees de jongen niet de les, maar leg het uit.

Tips voor het versterken van de eigen kracht van de jongen
-Ga opzoek naar hetgeen de jongen goed kan en stimuleer de jongen om zichzelf hierin te ontwikkelen. Hierin is het helpend om kleine haalbare doelen met de jongen op te stellen.
-Gebruik hetgeen wat goed gaat in het leven van de jongen om hem zijn autonomie te laten ontwikkelen.
-Bevorder het zelfdenkend vermogen van de jongen door minder in de overname te zitten en de jongen zelf het voortouw te laten nemen.

Tips voor het versterken van het netwerk van de jongen
-Zet indien mogelijk een systeemgerichte aanpak in zodat ouders en andere personen meegenomen worden en bij kunnen dragen in de ondersteuning van de jongen.
-Koppel een maatje aan de jongen. Een maatje is iemand die voor een langere tijd bij de jongen betrokken is en dus ook langer meeloopt. Een maatje heeft de mogelijkheid om de tijd voor de jongen te nemen en ook dingen met hem door te nemen of te bespreken.

Aandachtspunten in de begeleiding van de jongen
-Probeer de jongen veiligheid te bieden.
-Vergroot de jongen zijn weerbaarheid door te oefenen met situaties waarin hij nee zegt tegen jou als hulpverlener.
-Laat de jongen merken dat er geen taboes zijn en dat hij alles bespreekbaar kan maken bij jou als hulpverlener.

Het thema seksuele uitbuiting binnen het professionele handelen
-Wees je als hulpverlener bewust van het feit dat seksuele uitbuiting voorkomt bij jongens en wees alert op de risicofactoren.
-Probeer de beschermende factoren tegen seksuele uitbuiting waarover de jongen beschikt te vergroten, zodat deze tegen de risicofactoren opwegen.
-Wijs niet met je vinger als hulpverlener, want het verandert niets aan wat er gebeurd is.

Actieve, auditieve en visuele tools ter ondersteuning van gesprekken over seksualiteit en/of seksuele uitbuiting

 

Kaarten van meerdanliefde.nl:

Het is voor mensen met een verstandelijke beperking soms lastig om begrijpelijke en toegankelijke informatie te vinden over relaties, seksualiteit en weerbaarheid. De site “meerdanliefde.nl” voorziet mensen met een verstandelijke beperking van informatie over seksualiteit, het aangaan van vriendschappen, het hebben van seks etc. Op de website van meerdanliefde.nl wordt ieder thema ondersteund met een afbeelding, ervaringsverhalen, worden er vragen beantwoord en advies gegeven. De website voorziet mensen met een LVB van informatie, maar kan ook gebruikt worden om diverse thema’s bespreekbaar te maken tussen professional en cliënt.

 

Website 'Meer dan liefde'

Seksregels van ‘Ik ben van mij’

De 6 seksregels van “Ik ben van mij.” helpen te bepalen of er sprake is van gezond seksueel gedrag of van grensoverschrijdend gedrag. De seksregels kunnen helpend zijn om het gesprek met de jongen aan te gaan over zijn grenzen op het gebied van seksualiteit en hetgeen wat hij wel en niet fijn vindt.

Website 'Ik ben van mij'

Filmpje: “Toestemming zo simpel als thee.”

Het filmpje “Toestemming: zo simpel als thee” is een filmpje waarin gebruik gemaakt wordt van een laagdrempelig voorbeeld. In het filmpje wordt, doormiddel van illustraties, het toestemming vragen en geven voor seks vergeleken met het aan iemand vragen of hij een kopje thee wil. Zo wordt in het filmpje benoemt dat wanneer iemand geen thee wil je iemand niet dwingt om het te drinken, dus waarom zou dit met seks anders zijn. Het filmpje biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met visuele ondersteuning het gesprek met een jongen aan te gaan over zijn grenzen en het belang van wederzijdse toestemming.

Terug