Seksuele uitbuiting bij jongens met LVB/ZB

https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/wp-content/uploads/2021/05/LVB-jongens-Header-1000x300.jpg
https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jongens-laten-we-erover-praten-300x400.jpg

Zowel meisjes als jongens kunnen slachtoffer worden van seksuele uitbuiting. Hier vindt je informatie over seksuele uitbuiting bij jongens met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Binnen deze informatie wordt er aandacht besteed aan de basiskennis rondom seksuele uitbuiting. Preventie, signalering en hoe te handelen bij (vermoedelijk) slachtofferschap.

De focus van de website is gelegd op de jongens met een LVB of ZB maar is ook grotendeels van toepassing op jongens in het algemeen. Wanneer het gaat over informatie die specifiek van toepassing is op de jongens met een LVB of ZB wordt dit aangegeven.

Onderstaand de informatie.