Risicofactoren

https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/wp-content/uploads/2021/05/LVB-jongens-Header-904x273.jpg

Risicofactoren seksuele uitbuiting
Hieronder vindt u een lijst met risicofactoren die van invloed zijn op het slachtoffer worden van seksuele uitbuiting.

Risicofactoren gerelateerd aan LVB
-De jongen heeft verminderde cognitieve vermogens waardoor hij beïnvloedbaar is en gevoelig voor manipulatie.
-De jongen kan minder goed (risicovolle) situaties inschatten.
-De jongen kan niet (goed) de consequenties van zijn acties en keuzes overzien.
-De jongen heeft moeite met het aangeven van eigen grenzen.
-De jongen is gevoelig voor groepsdruk.
-De jongen is kwetsbaarder voor misbruik door (delinquente) jongeren en volwassenen.
-De jongen kan de intenties van een ander niet (goed) inschatten.
-De jongen kan de intenties van een ander niet (goed) inschatten.
-De jongen weet zijn beperking te maskeren.
-De jongen is minder weerbaar en assertief.
-De jongen verkeert vaker in een afhankelijke positie.
-De behoefte van de jongen aan ondersteuning op het gebied van seksualiteit blijft onzichtbaar.

Risicofactoren door taboes
-De jongen is jongen is homo- of biseksueel (of heeft een andere geaardheid buiten heteroseksualiteit) binnen een omgeving waar dit afgewezen wordt. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld:
o Een strenge religieuze omgeving
o Een autoritaire opvoedingsomgeving
o Een multiculturele leefomgeving.
-De jongen ervaart taboes rondom het hebben van seks tegen betaling.

Risicofactoren door (ernstige) afhankelijkheid
-De jongen is dakloos.
-De jongen heeft hoge (oplopende) schulden.
-De jongen maakt gebruik van middelen of is middelenafhankelijk (drugs, alcohol, sigaretten).
-Er is sprake van verslavingsproblematiek bij de jongen.

Risicofactoren door levenservaringen/psychische problematiek
-De jongen is opgegroeid of groeit op in een onstabiele thuissituatie/multi-probleemgezin.
-De jongen heeft een geschiedenis met gepest worden.
-De jongen wordt/is in het verleden verwaarloosd of slachtoffer van huiselijk geweld (geweest).
-De jongen heeft een geschiedenis met seksueel misbruik.
-Er is sprake van psychische problematiek.
-De jongen wordt/is in het verleden mishandeld.
-De jongen heeft/had psychische trauma’s.
-De jongen is verstoten door zijn directe leefomgeving.
-De jongen is vluchteling of uitgeprocedeerde asielzoeker.

Risicofactoren in seksuele ontwikkeling
-De jongen heeft een gebrek aan expliciete, begrijpbare voorlichting.
-De jongen onthoudt belangrijke voorlichting minder goed.
-De jongen pikt de verkeerde informatie op door tv of internet.

Risicofactoren aangegeven door hulpverleners / overig
-De jongen heeft een laag zelfbeeld.
-De jongen heeft behoefte aan aandacht en erkenning.
-De jongen is gevoelig voor het krijgen van status, geld en goederen.
-De jongen heeft een klein tot helemaal geen netwerk.
-De jongen beschikt over sociale contacten die een negatieve invloed op hem hebben.
-De jongen komt uit een achterstandswijk, negatief milieu of heeft weinig banden met de gemeenschap.
-De jongen heeft een moeizame relatie met zijn ouders/opvoeders door onveilige hechting, afwezigheid van ouders/opvoeders, onveilige relatie of één of meerdere ouders/opvoeders met een LVB.
-De jongen heeft geen passende dag-/tijdsbesteding.
-De jongen beschikt niet over sociale en/of adaptieve vaardigheden.
-De jongen zit in zijn pubertijd.

Terug