Beschermende factoren seksuele uitbuiting

https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/wp-content/uploads/2021/05/LVB-jongens-Header-904x273.jpg

Beschermende factoren seksuele uitbuiting

Hieronder vindt u een lijst met beschermende factoren die van invloed zijn op het slachtoffer worden van seksuele uitbuiting.

Beschermende factoren binnen de leefomgeving
-Binnen het gezin/de instelling van de jongen is er ruimte om te experimenteren met seksualiteit en relaties. Ook kan de jongen dit bespreekbaar maken.
-Binnen het gezin/de instelling van de jongen wordt aandacht besteed aan positieve relaties; wat goed is en wat slecht is.
-Binnen het gezin/de instelling van de jongen wordt seksuele vorming/opvoeding vanaf jonge leeftijd gestimuleerd. Met daarin specifieke aandacht voor:
o Wensen
o Seksuele weerbaarheid
o Sociale groepsdruk
o Online seksueel gedrag en Social media
-De jongen heeft een plek waar hij niet veroordeeld wordt.

Beschermende factoren in de seksuele ontwikkeling
-De jongen heeft kennis over voortplanting en voorbehoedsmiddelen
-De professionals en/of opvoeders hebben de kennis bij de jongen over veilige en gewenste seks verhoogd.
-De jongen heeft kennis over zijn eigen seksualiteit.

Beschermende factoren vanuit de eigen kracht
-De jongen heeft een positief zelf- en lichaamsbeeld.
-De jongen heeft zelfvertrouwen.
-De jongen is weerbaar.
-De jongen is sociaalvaardig.
-De jongen beschikt over adaptieve vaardigheden.
-De jongen kan gevolgen van zijn handelen overzien en risico’s inschatten.
-De jongen beschikt over communicatieve vaardigheden.

Beschermende factoren binnen het netwerk
-De jongen heeft een sociaal en steunend netwerk waarin positief met hem omgegaan wordt.
-De jongen heeft bindingen met gemeenschappen in de sociale omgeving.
-De jongen heeft goede sociale contacten die veilig en vertrouwd zijn.
-De jongen ervaart warmte, affectie en harmonie binnen zijn opvoeding.

Beschermende factoren volgens hulpverleners
-De jongen heeft een stabiele financiële status.
-De jongen heeft een passende dag-/tijdsbesteding.
-De jongen kan zijn grenzen aangeven.
-De jongen heeft een veilige hechting vanuit huis en heeft een betrokken en gezond gezinssysteem.
-De jongen heeft een leefomgeving waar hij zich veilig voelt.
-De jongen ervaart veiligheid in de begeleiding en voelt de ruimte om open te zijn en te praten over seksualiteit.

Terug